TESTY I SPRAWDZIANY

 

KLASA III

Czytanie ze zrozumieniem

Edukacja polonistyczna

DYKTANDA

Edukacja matematyczna

Edukacja środowiskowa

TESTY KOMPETENCJI

KLASA I

Czytanie ze zrozumieniem

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

 

Edukacja środowiskowa

TESTY KOMPETENCJI