CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - Oprac. Dorota Dankowska
KLASA II

Imię i nazwisko ................................................................................


Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania :

 

                         Wycieczka do lasu

Wrześniowe słońce przyjemnie grzeje. Dzieci z klasy drugiej wybrały się na wycieczkę do lasu. Postanowili zebrać dary jesieni i udekorować klasę. Chłopcy zbierali żołędzie i kasztany, a dziewczynki kolorowe liście na jesienne bukiety.  Dzieci zachowywały się bardzo cicho. Dzięki temu mogły zobaczyć  sarny, jeża i nawet płochliwego zająca.

 

1. Dokąd poszły dzieci ?

a) do lasu      b) do parku      c) do ogrodu        d) do szkoły

2. Co robili chłopcy ?

a) grali w piłkę    

b) grabili liście     

c) zbierali kwiaty i kasztany  

d) zbierali żołędzie i kasztany

 

3. Dziewczynki zbierały:

 

a)      liście na jesienny plakat

b)      liście na jesienne bukiety

c)      kasztany na jesienne korale

d)      żołędzie dla dzików

 

4.    Jakie zwierzęta widziały dzieci ?

............................................................................... .................

 

5.    Jak zachowywały się dzieci w lesie ?

................................................................................ ...............

 

6.    Które z podanych zdań nie pasuje do tekstu?

a) Hania układa liście klonu i dębu w jesienny bukiet.

b) Romek głośno gra na trąbce.

c) Jarek zbiera do koszyka kasztany.

d) Dzieci cichutko obserwują zwierzęta.